60 30 98 53

Ydelser

sub-cover

Ydelser

 

Årsregnskab

Virksomheder har pligt til at bogføre deres regnskab, så de til enhver tid kan fremvise regnskabet til SKAT.

Årsregnskab til SKAT kaldes også skatteregnskab og laves på baggrund af indtægter og udgifter, som dit firma skal bogføre og opbevare i 5 år.

Årsregnskabet viser, hvor mange penge virksomheden har tjent i perioden (Indtægter minus omkostninger), og om der har været over – eller underskud.

Momsregnskab

Et simplificeret momsregnskabet indeholder to punkter: salgsmoms og købsmoms.
Salgsmoms er moms du opkræver for salg af varer eller tjenesteydelser.
Købsmoms er moms du selv betaler ved køb af varer og tjenesteydelser.

Det ovenfor skitserede er meget simplificeret. Eksempelvis kan import og eksport stille større krav til dit momsregnskab, specielt hvis du handler med lande indenfor EU, hvor momsen afregnes efter forskellige procentsatser. Ligeledes er der måske afgifter som man som virksomhed ikke er klar over.

Vi holder os hele tiden opdateret med de seneste love og ændringer på momsområdet, så vi kan hjælpe dig med at indberette til SKAT rettidigt og dermed undgår bøder, rykkere og rentegebyr.

Bogføring

Bogføring handler i bund og grund om at holde regnskab med din virksomheds økonomiske transaktioner. Men ud over at skabe overblik for din virksomhed, fungerer det også som dokumentation for alle dine aktiviteter. Bogføring er et lovkrav.

Vi udfører bogføring for mange forskellige kunder og har stor erfaring med såvel små som mellemstore virksomheder. Vi kan også håndtere debitor – og kreditorbogholderi.

Selvangivelse

Selvangivelsen skal udarbejdes hvert år og har til formål at oplyse skat om dine indtægter og udgifter for året, der er gået. Alle dine indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages, hvorved det er muligt at udregne hvor meget du enten skylder skat eller hvor meget, du skal have tilbage.

Erhvervsdrivende skal have udarbejdet et årsregnskab, for at finde frem til virksomhedens overskud eller underskud, virksomhedsrenter, repræsentation, småanskaffelser m.m.

Vi hjælper dig igennem processen og sørger for, at alle vigtige informationer kommer med på selvangivelsen.

Iværksætter

Hvis du er iværksætter, eller drømmer om at starte egen virksomhed, tilbyder vi opstarts rådgivning.

Som nystartet er der mange ting man skal tage højde for. Det er en kompliceret affære og det er svært at sætte sig ind i alt selvom lovgivningen er offentlige tilgængelig.
Hvis man ikke har orden på sine papirer fra start af, kan man let komme i vanskeligheder med de offentlige myndigheder.

Vi besvarer dine spørgsmål om f.eks. forretningsplan, budget, skat- og momsregler mm, så du får et solidt fundament til at tage skridtet videre mod succes.

Andre ydelser

✓ Lønadministration
✓ Ansættelseskontrakter
✓ Oprettelse af virksomhed
✓ Oprettelse af selskaber
✓ Budgetter
✓ Administration

Priser

Vi tilbyder et gratis uforpligtende møde, hvor vi giver et tilbud i henhold til den ønskede ydelse.

Kontakt os

facebook-sub